เรียน ประกอบตู้ ไฟฟ้าคอนโทรล

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม วงจรควบคุม

อบรม ระยะสั้น หลักสูตร 30 ชั่วโมง
มีให้เลือกเรียนตามสะดวก
ทั้ง วันธรรมดา และ วันอาทิตย์


มีมาตรฐาน คุณภาพสากล 
เรียนไป เน้นประกอบอาชีพ ทำงานจริง


ได้รับการรับรองอย่าง ถูกกฏหมาย
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และ กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

ตัวอย่าง ผู้ที่เคยมาเรียนกับเรา

ผู้จัดการไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

คุณ สุเทพ บุญรักษ์

อาชีพ : ผู้จัดการไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ได้กล่าวกับเราว่า

" การเรียนการสอน เป็นกันเอง เนื้อหากระชับ อาจารย์ผู้สอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ทำให้เข้าใจหลักการทำงานได้ นำไปใช้ได้จริง ตัวเองมีความสนใจเรื่องไฟฟ้าคอนโทรลอยู่แล้ว ต้องการมาเรียนเพื่อทบทวนความรู้ แล้วนำไปใช้กับเครื่องสูบน้ำ ถ้าเกิดปัญหาจะได้แนะนำคนอื่นๆ ได้ "

วิศวกร บริษัท พี.ไฟน์ จำกัด

 

คุณ วุฒิพงษ์ พึ่งเพียร

อาชีพ : วิศวกร บริษัท พี.ไฟน์ จำกัด


ได้กล่าวกับเราว่า

" ทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนจะมีระดับความรู้ที่ไม่เท่ากัน อาจารย์จะค่อยๆปูพื้นฐาน อาจารย์เป็นกันเองสอนทุกอย่างที่ละขั้นตอน เมื่อเรียนจบก็ได้รู้หลักวิชาการมากขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ได้ ทำให้สามารถรับงานได้หลาดหลายมากยิ่งขึ้น"

อบรม ช่างไฟฟ้าคอนโทรล

ทำตู้ไฟ ควบคุมเครื่องจักร หรือ งานการเกษตร ปั๊มน้ำ ก็ได้หมด

ผู้เรียนที่เคยมาเรียนกับเรา

LOGO Testonimal - Control

บริษัท ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม

เรียนกับทางโรงเรียน สามารถใช้งบค่าอบรม หักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

เจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหม ?

ทำเองไม่เป็น

ต่อสายวงจรในตู้สลับไปมา ทำจนท้อ ก็ยังต่อวงจรไม่ได้ หรือ นั่งเสียเวลาทำอยู่เป็นเดือน พอเอาไปต่อใช้งานจริงดันไม่เป็นไปตามที่เราอยากได้

ไฟฟ้าลัดวงจร

กลัวว่าต่อวงจรไปแล้ว วงจรผิดมาตรฐานทำให้ ไฟช็อต  กลัว ไฟจะไหม้โรงงาน ลงทุนไปเป็นล้าน หายไปหมดเพราะต่อวงจรไม่ปลอดภัย 

ไลน์ผลิตมีปัญหา

ปรับระบบตู้ควบคุมตั้งค่าผิดไป ไลน์ผลิตหยุดทำงานทั้งระบบ พอจะมาแก้ก็หาจุดไม่เจอ ไม่รู้จะทำยังไง สรุปส่งงานให้ลูกค้าไม่ได้ เสียเงินเป็นแสนเพื่อจ่ายชดเชยตามสัญญาจ้างคืนให้กับลูกค้า

รอช่างนาน ช่างหายาก

ตู้ควบคุมไฟฟ้าโรงงาน หรือ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำที่ไร่ที่สวนเสียอีกแล้ว เรียกช่างก็รอนาน ช่างเก่งๆหายากมาก ถ้าจะซ่อมเองก็กลัวพังไปกันใหญ่

ต้องการปรับวงจรใหม่

อยากปรับวงจรควบคุมใหม่ ให้เพิ่มประสิทธิภาพไลน์ผลิต หรือลดระยะเวลาการทำงานของอุปกรณ์

อยากพัฒนาตัวเอง

ว่างงาน อยากหางานช่างไฟที่โรงงานทำ หรือ เป็นช่างโรงงาน อยากเรียนเพื่อทบทวนตัวเอง เพิ่มความมั่นใจในการต่อวงจรแบบต่างๆ  เพื่อเก็บชั่วโมงเรียน ไปสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

เนื้อหาการอบรม

ความปลอดภัย ทฤษฏีทางไฟฟ้า การประกอบอาชีพ

 • การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า สำหรับตรวจสอบและซ่อมบำรุงในอาชีพ
 • การคำนวณทางไฟฟ้าที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ
 • คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ
 • การอ่านสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การอ่านแบบทางไฟฟ้า
 • อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน
 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
 • การคิดคำนวนราคาของ การถอดแบบราคา การประเมินราคารับงาน การเสนอราคาให้ลูกค้า

เครื่องมือ และ อุปกรณ์งานไฟฟ้าคอนโทรล

 • เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ยอดนิยมที่นำมาใช้ต่อระบบไฟฟ้าคอนโทรลที่ควรรู้จัก เช่น
  • แมคเนติก
  • โอเวอร์โหลด
  • รีเลย์แบบต่างๆ
  • Timer ตั้งเวลาทำงาน
  • หอดไฟแสดงสถานะ สัญญาณ แบบ LED 
  • สวิทช์ ปุ่มกด แบบต่าง
  • กระดิ่งเตื่อนภัย
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือช่างเฉพาะทางสำหรับงานไฟฟ้าคอนโทรล
 • เรียนรู้วิธีการย้ำหางปลา โดยใช้เครื่องมือและทักษะที่ถูกต้อง
 • เรียนรู้การ วางระบบสายไฟฟ้าในตู้คอนโทรล ในถูกต้องตามมาตรฐาน ง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคต

ต่อประกอบตู้ไฟฟ้าคอนโทรล ต่อระบบวงจรไฟฟ้า

 • ฝึกทักษะ การต่อประกอบตู้คอนโทรล ใช้งานวงจรควบคุมแบบต่างอาทิ เช่น
  • วงจรการสตาร์ทมอเตอร์โดยใช้คอนแทคเตอร์
  • วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
  • วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
  • วงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส
  • วงจรควบคุมมอเตอร์สตาร์ทแบบ STAR-DELTA
  • วงจรควบคุมมอเตอร์สตาร์ทแบบ STAR-STOP โดยใช้ Time Relay
  • และอื่นๆอีกมากมาย

เรียนที่โรงเรียน ทำได้เลย

ได้ความเข้าใจงาน
ไฟฟ้าคอนโทรลอย่างถูกต้อง

รู้วิธีแก้ปัญหาถูกจุด
ตามมาตรฐานงานไฟฟ้า

วิเคราะห์อาการเสีย อ่านแบบ
ถอดแบบ ซ่อมแซม
ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเสียเวลาเรียกช่าง

เพิ่มทักษะซ่อมบำรุงสำหรับ
ช่างไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน

ติดตั้ง ประกอบ ตู้ไฟฟ้าคอนโทรล
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์แบบต่างๆ
ใช้กับตู้คอนโทรลได้

ออกแบบวงจร Start มอเตอร์ได้

รู้วิธีประเมินราคา เข้าใจวิธีคิดรับเหมางาน

กล้าที่จะออกไปรับงานลูกค้าเพิ่มขึ้น

อบรม ช่างไฟฟ้าคอนโทรล

ทำตู้ไฟ ควบคุมเครื่องจักร หรือ งานการเกษตร ปั๊มน้ำ ก็ได้หมด

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ใบวุฒิบัตร

ผ่านการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง รับรองจากทางโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งควบคุมมาตรฐานโดยกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมาย

เรียนทบทวนได้ฟรี 1 ปีเต็ม

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยังทำไม่ชำนาญ ยังไม่มั่นใจในฝีมือ ลงเรียนซ้ำได้เรื่อยๆ

มี LINE Group Chat

สำหรับศิษย์เก่าโดยเฉพาะ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน สอบถามปัญหาหน้างานกัน หรือใช้หาผู้รับเหมา หางานให้แก่กัน หรือ หาแหล่งซื้อของอุปกรณ์แก่กัน

ปรึกษา ปัญหาหลังเรียน กับครู

มีสิทธิในการ เข้ามาปรึกษางานที่โรงเรียนในห้องพักครู หรือ โทรสอบถามเมื่อเจอปัญหางานได้เพื่อไขข้อข้องใจ

ส่วนลดพิเศษสูงสุด 50%

ลดทันที่ 50% สำหรับ สิทธิ์ในการเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด และ ส่วนลดพิเศษสำหรับ การเรียนหลักสูตรต่อไป 1,000 บาท ทุกวิชา

ลดหย่อนภาษี

สำหรับนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายจากการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้หักภาษีค่าใช้จ่ายได้ 200%

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

จุดเด่นของ โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น

 1. ได้รับการ รับรองจากกระทวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางราชการ มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือสูง
 2. เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เรียนเรียนกับเรา สามารถสอบที่เรา เพื่อรับใบเซอร์ทำงานประกอบอาชีพได้เลย
 3. One Stop Service อบรม-ทดสอบมาตรฐานฝีมือ-ออกใบเซอร์ทำงาน ที่โรงเรียนเราพร้อมครบจบในที่เดียว ถูกต้องตามกฎหมาย มีคุณภาพแนวหน้าของประเทศ สะดวกรวดเร็ว
 4. ทีมวิทยการมีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ บางท่านเป็นครูช่างสายตรงในวิชานั้นๆ บางท่านเป็นวิศวกรผู้มีประสบการณ์ทำงานจริงๆผ่านประสบการณ์ทำงานในสายงานนั้นมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  บางท่านเป็นครูที่ได้รับการรับรองจากกรมพัมนาฝีมือแรงงานโดยตรง ทีมวิทยากรมีหลากหลายท่านมีความรู้ตกผลึกพร้อมให้คำแนะนำที่ตรงจุดตรงประเด็น 
 5. เป็นโรงเรียนต้นแบบของหน่วยงานหลายแห่งในการทำหลักสูตร การเรียนการสอน อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ มหาวิทยาลัยต่างๆ มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมอบรมกับเรา
 6. โรงเรียนเปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เราเป็นโรงเรียนเก่าแก่กว่า 20 ปี มีคุณภาพ มีความพร้อมในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับผู้เรียน 
 7. ผู้เรียนที่เรียนจบไปแล้ว สามารถมาเรียนทบทวนเนื้อหาได้ FREE 1 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย
 8. มี VDO ทบทวนเนื้อหาให้ผู้เรียนทาง Online ผู้เรียนที่เรียนกับเราสามารถ ดูเนื้อหาทบทวนทางOnlineได้ หลังจากมาเรียนที่โรงเรียน
 9. ได้รับการ Update ความรู้อย่างสม่ำเสมอจากทางโรงเรียน ถึงแม้จะเรียนไปจบไปแล้ว ทางช่องทางติดต่อของทางโรงเรียน
 10. มี Line Group ศิษย์เก่า แลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาปัญหา หาผู้รับเหมา หาเครื่องมือ สำหรับเฉพาะกลุ่มนักเรียน
 11. มีห้องให้คำปรึกษาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรึกษากับครูผู้สอนที่โรงเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งผู้เรียนที่เรียนจบไปแล้วสามารถเอางานจริงๆมานั่งคุยขอคำแนะนำกับครูในการทำงานได้หลังเรียนจบ
 12. โรงเรียนคุณภาพ ผ่านงานภาคสนามจัดการเรียนการสอนระดับประเทศ ให้หน่วยงาน อบต และ อบจ ทั่วประเทศ 4 ภาค ในการทำงานวิจัย โซล่าเซลล์ให้กับหน่วยงานทางการศึกษา
 13. ได้เกียรติรับเชิญร่วมจัดงานกับทางภาครัฐ หลายๆงาน อาทิเช่น งานถวายรายงานระบบ โซล่าเซลล์กับฟาร์มโคนม แก่สมเด็จพระเทพ ที่จ.สระบุรี เป็นต้น
 14. มีเพื่อนทั่วประเทศ เพราะเราเปิดสอนมานานกว่า 20 ปี มีลูกศิษย์ทั่วประเทศไทย
 15. ที่โรงเรียน มีที่จอดรถ ให้ เดินทางสะดวก
 16. FREE ที่พัก สำหรับผู้เรียนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดให้

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

ใบอนุญาตโรงเรียน

ตัวอย่าง ใบวุฒิบัตร

วุฒิบัตร

ใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1

ใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ใบรับรองผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

ใบรับรองผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

ตัวอย่างการเรียนการสอน

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

ติดต่อเรา

68-70 เอกชัย 93/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
081-407-6084, 02-894-3133-5

แผนที่จาก Google map

ภาพ แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

 

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084