ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

ความรู้สึก ผู้ผ่านการอบรม

คุณ วุฒิพงษ์ พึ่งเพียร

ตำแหน่ง วิศวกร บริษัท พี.ไฟน์ จำกัด


ได้กล่าวกับเราว่า

" ทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนจะมีระดับความรู้ที่ไม่เท่ากัน อาจารย์จะค่อยๆปูพื้นฐาน อาจารย์เป็นกันเองสอนทุกอย่างที่ละขั้นตอน เมื่อเรียนจบก็ได้รู้หลักวิชาการมากขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ได้ ทำให้สามารถรับงานได้หลาดหลายมากยิ่งขึ้น"

รายละเอียดการอบรม

  • พื้นฐานไฟฟ้า     –         การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, การคำนวณทางไฟฟ้า,ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  • วงจรไฟฟ้า         –          วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนาน และผสม, วงจรแสงสว่าง,วงจรตัดไฟฟ้า,วงจรตัวรับไฟฟ้า
  • การซ่อม             –          การวิเคราะห์อาการเสีย, การซ่อมแซมเมื่อมีอาการ
  • การออกแบบ     –          การเขียนแบบ, การอ่านแบบ
  • การเดินสาย       –          การเลือกใช้งานอุปกรณ์, การเดินสายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า
  • การตลาด           –          ราคาต้นทุนอุปกรณ์, ราคาการรับงาน, การตลาดเบื้องต้น

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

Gallery

ELE Control 16 03 59 (19) ELE Control 16 03 59 (18) ELE Control 16 03 59 (17) ELE Control 16 03 59 (16) ELE Control 16 03 59 (15) ELE Control 16 03 59 (14) ELE Control 16 03 59 (13) ELE Control 16 03 59 (12) ELE Control 16 03 59 (11) ELE Control 16 03 59 (10) ELE Control 16 03 59 (9) ELE Control 16 03 59 (8) ELE Control 16 03 59 (7) ELE Control 16 03 59 (6) ELE Control 16 03 59 (5) ELE Control 16 03 59 (4)

ใบรับรองการฝึกอบรม

เมื่อเรียนจบจะได้รับ
ใบรับรองผ่านการอบรม 20 ชม
ที่ออกโดย โรงเรียน

เวลาการเรียน

เรียนระยะสั้นเพียง 5 วัน/ 20 ชม
มีรอบวันธรรมดา หรือ เฉพาะวันอาทิตย์
สามารถเลือกได้ทั้งเช้า หรือ ค่ำ
ตามความสะดวกของผู้ต้องการอบรม

ราคา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่
5,000 บาท ต่อท่าน
เมื่อเรียนจบแล้วสามารถ
ทบทวนได้ ฟรี 1 ปี !!!

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

ติดต่อเรา

68-70 เอกชัย 93/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
02-894-3133-5 / 081 – 407 -6084