รายละเอียดการอบรม

  • พื้นฐานไฟฟ้า –    การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, การคำนวณทางไฟฟ้า,ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  • วงจรไฟฟ้า     –   วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนาน และผสม
  • การออกแบบ  –   การเลือกใช้งานอุปกรณ์, การเขียนแบบ, การอ่านแบบ  
  • การซ่อม         –   การวิเคราะห์อาการเสีย, การซ่อมแซมเมื่อมีอาการ
  • การติดตั้ง       –   การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนดาดฟ้า และหลังคาพักอาศัย
  • การตลาด       –   ราคาต้นทุนอุปกรณ์, ราคาการรับงาน, คำนวณความคุ้มค่างาน

ภาพบรรยากาศการเรียน

Solarcell(24) Solarcell (23) Solarcell (22) Solarcell (21) Solarcell (20) Solarcell (19) Solarcell (18) Solarcell (17) Solarcell (16) Solarcell (15) Solarcell (4) Solarcell (3) Solarcell (2) Solarcell (1) Solarcell (13) Solarcell (12) Solarcell (11) Solarcell (10) Solarcell (9) Solarcell (8) Solarcell (7) Solarcell (6) Solarcell (5) Solarcell (14)

ความรู้สึก ผู้ผ่านการอบรม

Mr. Ni Khamkhorhomphanh

ตำแหน่ง นายช่างซ่อมเครื่องจักร
เดินทางมาไกลจาก เวียงจันทน์ ประเทศ ลาว


ได้กล่าวกับเราว่า

"ข้าพเจ้าไม่มีเวลาเรียนยาวๆ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้ตอบโจทย์เป็นการเรียนระยะสั้น การมาเรียนได้บทเรียนจากอาจารย์ไปสมควร รู้แนวทางปฏิบัติโซล่าเซลล์แบบถูกต้องและเหมาะสม เลือกอุปกรณ์ได้ทุกสิ่งอย่าง "

กดดู หลักสูตร ได้ที่ปุ่มด้านข้าง

ติดต่อเรา

68-70 เอกชัย 93/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
02-894-3133-5 / 081 – 407 -6084