ความรู้สึกจากผู้เข้ามาเรียนกับเรา

คุณ วินัย จาก

 หจก.พาราวู๊ทพาเล

" ได้รู้จักเครื่องมือวัด วงจรไฟฟ้า ได้ปฏิบัติจริงแลผมทำได้จริง จึงทำให้ผมประทับใจและชอบที่จะเข้ามาศึกษา "

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

รายละเอียดการอบรม

ไฟฟ้าภายในอาคาร - พื้นฐานไฟฟ้า

พื้นฐานไฟฟ้า – การใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, การคำนวณทางไฟฟ้า,ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า – วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนาน และผสม, วงจรแสงสว่าง,วงจรตัดไฟฟ้า,วงจรตัวรับไฟฟ้า

ไฟฟ้าภายในอาคาร - วงจรไฟฟ้า
ไฟฟ้าภายในอาคาร - การซ่อม

การซ่อม – การวิเคราะห์อาการเสีย, การซ่อมแซมเมื่อมีอาการ

การออกแบบ – การเขียนแบบ, การอ่านแบบ

ไฟฟ้าภายในอาคาร - การออกแบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร - การเดินสาย

การเดินสาย – การเลือกใช้งานอุปกรณ์, การเดินสายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

การตลาด – ราคาต้นทุนอุปกรณ์, ราคาการรับงาน, การตลาดเบื้องต้น

ไฟฟ้าภายในอาคาร -การตลาด

ติดต่อได้ง่ายผ่านช่องทาง Line

หรือ โทร 081-407-6084

ตัวอย่างการเรียน

รายละเอียดการเรียน

กรอกใบสมัคเรียนทาง Online ได้เลย

ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ติดต่อเรา

68-70 เอกชัย 93/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม 10150
02-894-3133-5 / 081 – 407 -6084