ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดของงาน

1. ออกแบบ Art – Work Graphic ตามที่ได้รับมอบ

(สามารถดูตัวอย่างงานได้ใน Facebook หรือ Line@ ของโรงเรียน )

2. ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ของตามที่ได้รับมอบหมาย

( อาทิเช่น ใบปลิว / แผ่นพับ / โปสเตอร์ / ป้ายต่างๆ )

3. ถ่ายรูป / ถ่าย VDO ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

( VDO ไม่จำเป็นต้องตัดต่อเอง แต่ถ้าทำได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ )

4. ดูแล Facebook Page ของโรงเรียน คอยตอบคำถามใน Post & Inbox

5. ดูแล Line@ ของโรงเรียน คอยตอบคำถามใน Chat

6. ดูแล You-tube Channel ของโรงเรียน คอยตอบคำถามใน Comment

 

  1. * ในข้อด้านล่างต่อไปนี้ ถ้าทำได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.  ควบคุม Concept ของ Brand ตามที่ได้รับมอบ

8. วางแผนและควบคุม Content ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. วางแผน เสนอแนะ ให้ความเห็น การตลาด ในแผนงานที่ตนได้รับผิดชอบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี

- จบปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การศึกษาคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย, ออกแบบนิเทศศิลป์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

- มีความกระตือรือร้น และเข้ากับคนได้ง่าย

- มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

- มีความชำนาญในการใช้ Photoshop, Illustrator, MS office ได้

- รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ

- หากมีประสบการณ์ทางด้าน งานกราฟิคดีไซน์ โฆษณา สิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

  • เพิ่มเติม

    ผู้สมัครในตำแหน่งงานนี้ จำเป็น ต้องมี Portfolio แสดงผลงานที่เกี่ยวข้อง กับการทำงาน อาทิ ตัวอย่างงานที่เคยทาในอดีต หรือ สมัยเรียน

สมัครทาง Online ได้ทันที

หรือ โทร 081-407-6084 เพื่อสอบถาม