ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

  1. รับผิดชอบผู้เรียน ดูแลผู้เรียน สอนและเตรียมการสอนในวิชาที่ได้รับมอบหมาย
  2. ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ในวิชาที่ตนทำการสอน
  3. ทำรายงาน สรุปผลการสอน ส่งกระทรวงศึกษา
  4. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนในวิชาที่ได้รับมอบหมาย
  5. ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินภายในโรงเรียนในหมวดที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

                - เพศ ชาย อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี

                - จบปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์  ในด้านไฟฟ้าหรือด้านที่เกี่ยวข้อง

                - มีความกระตือรือร้น  รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา และเข้ากับคนได้ง่าย

                - สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

                - สามารถขับรถรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                - มีเอกสารรับรองความรู้ความสามารถจากกระทรวงแรงงาน / ใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครทาง Online ได้ทันที

หรือ โทร 081-407-6084 เพื่อสอบถาม