กฏหมาย – ว่าด้วยเรื่อง ใบรับรองช่างไฟฟ้า

ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557

.
กำหนดให้ลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
หรืองานที่ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ถึงจะประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมาย !!!

.
อาชีพหนึ่งในนั้นก็คือ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร”

.
วันนี้แอดมินก็เลยเอาขอบเขตลักษณะงาน
“ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” มาฝากค่ะ
มาลองดูกันนะคะ ว่างานไฟฟ้าที่เราทำอยู่นี้จำเป็นต้องมี
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือไม่

.
ลักษณะงานที่เข้าข่ายช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ที่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถนั้น
มีลักษณะดังนี้ค่ะ

.
>>> ลักษณะงานของเราจะต้องติดตั้ง ต่อเติม
หรือซ่อมแซมที่จะต้องปฏิบัติงานภายในอาคาร
หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถค่ะ

.
>>> ลักษณะงาน ติดตั้งหรือต่อเติม “เพิ่ม” สายไฟฟ้าหลัก

จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเช่นกันค่ะ

.
ดังนั้น ถ้าลักษณะงานของเราเป็นไปตามข้างต้น
เราก็จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
โดยสามารถติดต่อขอสอบได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ของทุกจังหวัดเลยค่ะ

.
ซึ่งพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนี้จะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นี้ค่ะ ยังไงก็รีบไปสอบกันนะคะ

.
แอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ไปสอบและขอให้ผ่านทุกคนค่ะ ^ ^

****************************************

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.dsd.go.th/oloc
เรียบเรียงข้อมูล : ‪#‎โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น‬