Safety ไฟฟ้า – ถุงมือป้องกันไฟฟ้ามีกี่ประเภท? และ ควรใช้งานยังไง?

Safety ถุงมือป้องกันไฟฟ้า

Safety ไฟฟ้า

“ถุงมือป้องกันไฟฟ้า”

 

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า มีกี่ประเภท? และ ควรใช้งานยังไง?

ควรเป็นถุงมือยาง
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ป้องกันกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ

เพื่อให้สามารถป้องกันอันตราย
จากการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าได้
ซึ่งจะแตกต่างจากถุงมือทั่วๆ ไป

โดยทั่วไปถุงมือกันไฟฟ้า
จะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ
ตามแรงดันที่ใช้งานค่ะ
(ตามาตรฐาน ASTM D120)

Safety ถุงมือป้องกันไฟฟ้า

CLASS 00 สำหรับแรงดันใช้งาน
ไม่เกิน 500 VAC / 750 VDC

CLASS 0 สำหรับแรงดันใช้งาน
ไม่เกิน 1,000 VAC / 1,500 VDC

CLASS 1 สำหรับแรงดันใช้งาน
ไม่เกิน 7,500 VAC / 11,250 VDC

CLASS 2 สำหรับแรงดันใช้งาน
ไม่เกิน 17,000 VAC / 25,500 VDC

CLASS 3 สำหรับแรงดันใช้งาน
ไม่เกิน 26,500 VAC / 39,750 VDC

CLASS 4 สำหรับแรงดันใช้งาน
ไม่เกิน 36,000 VAC / 54,000 VDC

ดังนั้น หลักการพิจารณาว่าเราควรใช้ถุงมือแบบไหน
ก็ควรดูจากระดับแรงดันที่ใช้งาน
และประเภทของแรงดันไฟฟ้านั้น

นอกจากนี้ การสวมที่ดี
ต้องมีถุงมือหนังสวมทับ
เพื่อป้องกันถุงมือกันไฟฟ้าฉีกขาดขณะปฏิบัติงาน


ป้องกันไฟฟ้า class 0 สีแดงถุงมือป้องกันไฟฟ้า class 0
ภาพตัวอย่าง Glove Lable – CLASS 0                                               
ภาพตัวอย่างถุงมือ CLASS 0 (สีแดง)
          สีแดง – ขนาด size S                                                            สวมทับด้วยถุงมือหนังอีกชั้น
                                                                                            เนื่องจากเป็นถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงต่ำ
                                                                                            จึงควรมีระยะห่าง ชั้นต่ำ 1/2 นิ้ว ตามภาพ
                                                                                            เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานถุงมือป้องกันไฟฟ้า class 2 สีเหลืองถุงมือป้องกันไฟฟ้า class 4 สีส้ม 

 

 

 


ภาพตัวอย่างถุงมือ CLASS 2 (สีเหลือง)                                                ภาพตัวอย่างถุงมือ CLASS 4 (สีส้ม)

       สวมทับด้วย ถุงมือหนังอีกชั้น
เนื่องจากเป็นถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
จึงควรมระยะห่าง ขั้นต่ำ 2 นิ้ว
ตามภาพเพื่อความปลอดภัย

 

ตารางขนาดถึงมือ

เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ