ชุดควบคุมรีโมทของแอร์บ้าน

ชุดควบคุมรีโมท แอร์แบบตั้งและแบบแขวน
จุดต่อสำคัญต่างๆ

ของชุดควบคุมรีโมท
“แอร์แบบตั้ง และ แบบแขวน”

 

 

 ชุดควบคุมรีโมทของแอร์บ้าน แต่ละตำแหน่งตามภาพมีข้อมูล ดังนี้ 

 1. 

ขั้ว Netural
ใช้ต่อจากไฟแหล่งจ่าย

เพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้กับชุดควบคุมให้ครบวงจร

 

 2. 

ขั้ว Line
ใช้ต่อไฟจากแหล่งจ่ายเช่นกัน เหมือนข้อ 1 

 

 3. 

ขั้ว Comp
เป็นขั้วจ่ายไฟจากชุดควบคุม

ไปยังแอร์ เพื่อสั่งให้แอรตัวนอกทำงาน

 

 4. 

ขั้ว High, Medium, Low

เป็นขั้ว Speed พัดลมใช้ต่อกับพัดลมของแอร์
ตัวในบ้าน เพื่อให้ชุดควบคุมสั่งการพัดลมทำงาน

 

 5. 

จุดต่อสายส่งสัญญาณจากชุดรีโมท
มายังกล่องควบคุม

 

 6. 

ชุดสายสำเร็จรูป สำหรับส่งสัญญาณจากรีโมท

หรือ กล่องรับสัญญาณมายังชุดควบคุม
เพื่อจะได้สั่งการต่อไป

 

 7. 

ชุดรีโมทควบคุม
(มีทั้งแบบมีสาย และ ไร้สาย)

 

 

เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ