การต่อวงจร ตู้ MAIN Circuit Breaker ที่ถูกต้อง

ต่อตู้ Breaker (1)

ทำไมจะต้องต่อสายนิวทรัล (N) เข้ากับ กราวด์ (G) ???

เพื่อให้ระบบสายนิวทรัลและกราวด์ มีศักย์เป็น 0 เท่ากัน แต่ต้องต่อก่อนอุปกรณ์ป้องกัน อันนี้สำคัญมาก !!!

วิธีต่อแบบนี้จะทำให้อุปกรณ์ป้องกันหลัก (MAIN CB) และระบบทำงานได้ถูกต้องและแม่นยำ และจะต้องต่อจุดเดี่ยวที่ระบบ MAIN ในอาคาร

 

ต่อตู้ Breaker (2)