เทคนิค!! การต่อสายไฟแบบไขว้สลับกัน

การต่อสายไฟแบบ ไขว้สลับกัน


ใน VDO นี้ จะมาสอน
การต่อสายไฟ แบบไขว้สลับกัน
หรือ ที่เรียกอีกแบบว่า
การต่อสายไฟแบบรับแรงดึง
ให้ดูกันนะคะ


สำหรับ ก่อนหน้านี้ก็มี VDO การต่อสายไฟ
อีก 2 อันทำเอาไว้แล้ว

ถ้าท่านไหนยังไมไ่ด้ดู
ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่นี้ลยค่ะ

เทคนิคการต่อสายไฟ แบบแยกสามทาง

 

เทคนิคการต่อสายไฟ แบบตีเกลียว

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย

แผนวิชาการ – โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น

 

#โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น 
(เขตบางบอน กทม.)

สอนให้เป็นช่าง ระยะสั้นเพียง 5 วัน

***********************************
สนใจเรียนติดต่อ

Tel : 081-407-6084 / 02-894-3133-5

Line : @tsc-th หรือกด Link : http://bit.ly/2T0QMb2
Chat Facebook : http://bit.ly/2OI34jb
Website : https://www.tsc-th.com/

Facebook : https://facebook.com/trainingcenter.thai/

แผนที่ : https://goo.gl/maps/L4A9ZJjivLS2