เทคนิค!! การต่อสายไฟแบบสี่ทาง

0.การต่อสายไฟแบบ4ทิศทาง

ขั้นแรกให้ทำการปลอกสายไฟออกโดย

ปอกสายเมน(เส้นกลางในภาพ)
ยาวประมาณ 5 cm และ
ปอกสายเพื่อใช้ในการต่อแยก
ยาวประมาณ 8 cm


ในขณะที่ทำการปลอกสายไฟต้องระวังอย่า
ให้มีดโดนทองแดงจนเป็นรอยด้วยนะครับ

 

การต่อสายไฟแบบสี่ทาง 1

 


ขั้น 2 

วางสายตั้งฉากซึ่งกันและกันโดยให้สายที่แยก
ใช้งานอยู่ในตำแหน่งตรงกลาง


สายที่ต่อใช้งานวางห่างจากสายเมนประมาณ
1 เซนติเมตร

 

 


 

ขั้น 3

ทำการบิดพันสายที่ต่อใช้งานทีละเส้นให้พันเป็นเกลียว

 

 


ขั้น 4

ใช้คีมหนีบเป็นเกลียวล็อกเก็บปลายทองแดง
ทีละเส้นให้แน่นเพื่อให้สายไม่ดิ้น


ถ้าเรียบร้อยแน่นหนาดี รอยต่อจะแข็งแรง
นำกระแสได้ดี

 

 


 

ขั้น 5

เมื่อทำการต่อสายแยก 4 ทางเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นทำการบัดกรีเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ให้กับสายไฟที่แยกสายถึง 4 ทาง

 

 


 

ขั้น 6

หลังจากบัดกี้เรียบร้อยแล้ว ให้นำเทปมาพัน
ทับรอบสายไฟอีกครั้ง ปิดทองแดงที่โผล่ออก
มาให้มิด โดยพันประมาณ 3 – 4 รอบ ให้แน่ใจ
ว่าไม่มีทองแดงโผล่ออกมา
 

ที่เราต้องพันด้วยเทปหลายๆชั้น ก็เพื่อให้ได้
ผลในการป้องกันที่ดี
 

ซึ่งวิธีการพันเทปรอบรอยต่อนั้น ต้องดึงเทป
พลาสติกให้ตึง จะช่วยทำให้การพันรอบรอย
ต่อได้แน่นหนายิ่งขึ้น
 
 
 

 

เรียบเรียงโดย : แผนกวิชาการ

#โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น

#ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างไฟฟ้า #ไฟฟ้า