การต่อสายไฟ แบบไขว้สลับกัน

การต่อสายไฟ แบบไขว้สลับกัน

อับดับแรก

ทำการปลอกสายไฟทั้งสองด้าน
ที่ต้องการต่อเข้าด้วยกัน ยาวประมาณ 2 นิ้ว

ในขณะที่ทำการปลอกสายไฟต้องระวังอย่า
ให้มีดโดนทองแดงจนเป็นรอยด้วยนะครับ

 

การต่อสายไฟ แบบไขว้สลับกัน 1

 


 

ขั้น 2

นำสายไฟที่ปลอกทั้ง 2 เส้นมาบิดตีเกลียว
เข้าด้วยกันตามภาพครับ

 

การต่อสายไฟ แบบไขว้สลับกัน 2

 


 

 

ขั้น 3

หลังกจากบิดตีเกลียวทองแดงได้ตามต้องการแล้ว
ให้เหลือส่วนปลายทองแดงทิ้งไว้ตามภาพครับ

 

การต่อสายไฟ แบบไขว้สลับกัน 3

 


 

ขั้น 4

 

ใช้คีมหนีบเป็นเกลียวล็อกเก็บปลายทองแดง
ทีละข้างให้แน่นเพื่อให้สายไม่ดิ้น

 

การต่อปลายสายไขว้สลับกันแบบนี้ จะทำให้
สายไฟมีความแข็งแรง ทนทานมากพอที่จะรองรับ
น้ำหนักของสายไฟที่มีความยาว และหนักได้
โดยขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยของการต่อ

 


ถ้าเรียบร้อยแน่นหนาดี รอยต่อจะแข็งแรง
นำกระแสได้ดี ในสมัยก่อนนิยมใช้สำหรับ
การต่อซ่อมสายโทรเลข

 

การต่อสายไฟ แบบไขว้สลับกัน 4

 


 

ขั้น 5

 

หลังจากม้วนเก็บปลายทองแดงแล้ว ให้นำ
เทปมาพันรอบสายไฟ ปิดทองแดงที่โผล่ออก
มาให้มิด โดยพันไปกลับ 3 – 4 รอบ ให้แน่ใจ
ว่าไม่มีทองแดงโผล่ออกมาแล้

 

ที่เราต้องพันด้วยเทปหลายๆ ชั้น ก็เพื่อให้ได้
ผลในการป้องกันที่ดี

 

ซึ่งวิธีการพันเทปรอบรอยต่อนั้นต้องดึงเทป
พลาสติกให้ตึงจะช่วยทำให้การพันรอบรอย
ต่อได้แน่นหนายิ่งขึ้นครับ

 

การต่อสายไฟ แบบไขว้สลับกัน 5

 


 

เรียบเรียงโดย : แผนกวิชาการ
#โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
#ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ช่างไฟฟ้า
#ไฟฟ้า #การต่อสายไฟ #สอนช่างไฟฟ้า