การต่อตรงมอเตอร์พัดลมแอร์

การต่อตรงมอเตอร์แอร์ ปก

วันนี้ ผมจะมาอธิบาย ถึงวิธีการต่อตรงมอเตอร์พัดลมแอร์ ซึ่งถ้า ใครยังไม่เคยดู VDO การวัดมอเตอร์พัดลมแอร์ขอให้ย้อนกลับไปดูก่อน ใน Youtube ของ โรงเรียน

 

ไม่งั้นอาจเกิดอันตรายได้ถ้าเรานำมาต่อที่เสียมาต่อใช้งาน

คำเตือน ผู้ที่ไม่ใช่ช่างดูแล้วไม่ควรปฏิบัติตามเพราะอาจโดนอันตรายจากไฟดูดได้