บัตรช่างไฟฟ้าหมดอายุ ทำยังไง

บัตรช่างไฟฟ้าหมดอายุ

****************************

รับชม VDO การสอนดีๆ 👇
กดเลย  http://bit.ly/38qoav0
.
สนใจเรียนกับโรงเรียน กดเพิ่ม LINE@ 👇
กดเลย  http://bit.ly/2TzhdUv
.
****************************

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า
มีอายุใช้งาน 5 ปี เท่านั้น
.
เมื่อครบ 5 ปี แล้ว ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินใหม่
การยื่นเพื่อประเมินใหม่นั้น ให้ยื่นก่อนวันที่
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถฉบับเดิม
จะหมดอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน
.
ซึ่งสามารถยื่นเข้ารับการประเมินใหม่ได้ที่
สถาบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศได้เลยครับ
.
.
 สำหรับเอกสารในการขอยื่นประเมินใหม่ มีดังนี้ 

1
รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
“พื้นหลังสีขาว” จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2
บัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แบบ คร.12
คือ บัตรช่างไฟฟ้าที่เราพกติดตัวนั้นเอง

3
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แบบ คร.13
คือ ใบประกาศเล่มสีน้ำเงินที่เราได้จากกรมพัฒนา
ในตอนแรกนั้นแหละครับ
.
.
เมื่อทำการยื่นเอกสารเสร็จ ก็เข้าสู่กระบวนการ
ประเมินใหม่ จากกรมพัฒนาได้เลยครับ
หลังประเมินเรียบร้อยแล้วให้รอฟังผลการประเมิน
.
ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง
เมื่อผ่านการประเมินแล้ว เราก็แค่เข้าไปติดต่อ
ชำระค่าธรรมเนียมการต่อบัตรใหม่เป็นอันเรียบร้อยครับ
.

📌 ข้อมูลจาก : กรมพัฒนาฝีมือแรงาน
สำนักงานรองรับความรู้ความสามารถ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : 02-2484788

 

************************************************
.
เขียนและเรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ
.
#โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
#ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร #ไฟฟ้า #ช่างไฟ
#ช่างไฟฟ้า #สอนช่างไฟ #ซ่อมไฟ #หลอดไฟ
#หนังสือรับรอบความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า