ประเภทดอกกัดสำหรับเครื่อง CNC

ประเภทดอกกัดสำหรับเครื่อง CNC

ประเภทดอกกัดสำหรับเครื่อง CNC

🎯 ดอก End Mill

ลักษณะของดอกจะเหมือนกับดอกสว่าน

แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ก็คือ
ดอกสว่านจะทำงานเจาะ

แต่ดอกกัดนี้จะหมุน
เพื่อสกัดพื้นผิวนอกของวัสดุออก
ให้วัสดุนั้นมีพื้นผิวบางลง
จนสามารถสร้างรู ในวัสดุงานนั้นๆ ได้
 
 
🎯 ดอก Ball Nose

ลักษณะของดอก Ball Nose
จะเหมือนกับดอก End Mill
เพียงแต่ปลายดอกจะเป็นทรงโค้ง

ใช้สำหรับงานเก็บรายละเอียด
กัดวัสดุที่ต้องการเจาะรูเกลียว
ให้ก้นรูเป็นทรงโค้ง
หรือ กัดร่องที่ต้องการให้ก้นร่องเป็นทรงโค้ง
 
 
🎯 ดอกกัดงานแบบละเอียด

จะยกตัวอย่าง ดอกกัด Flat Endgrave
ดอกกัดชนิดนี้จะมีลักษณะเด่น คือ
ปลายที่แหลมและเล็กมาก

การเลือกใช้งานก็จะมีค่าองศาต่างๆ
เพื่อให้ปลายดอกกัดแหลมขึ้น
โดยจะนำไปเก็บงานพวกหน้าคน
หรือพื้นผิวที่มีขนาดเล็กมากๆ
 
 
เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ