มอเตอร์ 3 เฟส ดูไง เสียหรือไม่เสีย

3 เทคนิคง่ายๆ คุณก็ทำได้มอเตอร์ 3 เฟส ดูไง เสียหรือไม่เสีย

เอาละมาดูกันที่ วิธีแรก
สายขดลวดภายในมอเตอร์ขาดหรือไม่ !


 

มอเตอร์ 3 เฟส ดูไง เสียหรือไม่เสีย 1

คือถ้าสายมันขาดจริง ก็ไม่ต้องหาสาเหตุอื่น
อีกแล้วครับ เพราะเสียแน่นอนต้องซ่อม
หรือซื้อใหม่เท่านั้น

แต่บางคนยังบอกว่าแค่ขาดบัดกรีเอาก็ได้ง่ายๆ
หรือต่อเองก็ได้สบาย

แต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะสิครับ 
มันขาดในมอเตอร์ มันต้องลื้อออกมาทำ
ถ้าคนทำไม่เป็น ลื้อออกมาประกอบกับไป
ไม่มีทางใช้ได้คอนเฟริมเลย

วิธีการดูก็ง่ายๆ คือ

 

ขั้น 1 ถอดสายไฟออกให้หมดก่อน
ไม่ถอดค่าที่วัดจะเพี้ยน
หรืออาจโดนไฟดูดตายได้

 

ขั้นที่ 2 ใช้มัลติมิเตอร์ของเรา
ตั้งค่าไปที่ย่านวัดความต้านทาน
( ถ้าใครไม่มีไปหาซื้อ ราคาไม่แพง
ตัวหนึ่งไม่เกิน 500 บาทเอง )

ใช้แบบเข็มตั้งไปที่ x 10K 
แล้วสังเกตเข็มขยับเวลาวัด
ถ้าวัดแล้วขยับแสดงว่าปกติ
ถ้านิ่งก็เสียละครับ

แบบดิจิตอลตั้งย่านต่ำสุดของความต้านทาน
เวลาวัดถ้าตัวเลขเปลี่ยนแสดงว่าของดี
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแสดงว่ามอเตอร์พัง

 

ขั้นที่ 3 ให้วัดและอ่านผลตามนี้ครับ

วัด U1 – U2
วัด V1 – V2
วัด W1 – W2

เข็มหรือตัวเลขต้องเปลี่ยนทั้งหมด 
ถ้าวัดแล้วมีเพียงอันเดียวไม่เปลี่ยน

เช่นเข็มไม่ขึ้นหรือหน้าจอไม่แสดงผล
แสดงว่าสายไฟขาดแน่นอน 
เตรียมซ่อมหรือซื้อใหม่ได้เลยครับ


 

อันที่ 2 ภาษาช่างชอบเรียก 
มอเตอร์มันซ๊อตไปแล้ว 

 


มอเตอร์ 3 เฟส ดูไง เสียหรือไม่เสีย 2

ซ๊อตในที่นี้คืออาการลัดวงจรหรือ Shot Circuit 
ต้องบอกกันก่อนจะได้เข้าใจ

 
ไอ้อาการ ซ๊อต เนี้ยมันจะทำให้
ขดลวดมอเตอร์ไหม้ครับ
 

ซึ่งถ้าเกิด เคสแบบนี้
หวังซ่อมโอกาสรอดจะน้อย
ยิ่งเจอ เคสประเภท “ซ๊อตทั้งลูก”
ยิ่งหมดหวังไปอีก
 

ควรจะซื้อใหม่ดีกว่า
ถ้าซ่อมกลับมาใช้ได้ 
ประสิทธิภาพก็ไม่มีทางเหมือนเดิมแล้ว
 

วิธีการวัดเหมือนวิธีที่แล้วทุกอย่างเลย
เพียงแต่เปลี่ยนการวัดขั้วเป็นตามนี้
 

U1 – V2
U1 – W2
 

V1 – U2
V1 – W2
 

W1 – V1
W1 – U2
 

เข็มหรือตัวเลข ต้องไม่ขึ้นหรือไม่เปลี่ยน ทั้งหมด
ถ้ามีอันใดๆ อันหนึ่งเปลี่ยน แสดงว่า
มอเตอร์ ช๊อต ไปแล้วครับ
 

จะไม่เหมือนอันแรกนะ อันแรกต้องเปลี่ยน
แต่อันนี้ต้องไม่เปลี่ยนเท่านั้น

 

วิธีสุดท้าย คือ
ขดลวดสัมผัสกับโครงมอเตอร์หรือไม่

 


 

มอเตอร์ 3 เฟส ดูไง เสียหรือไม่เสีย 3

 

ช่างบางคนจะเรียกวิธีนี้ว่า 
การเช็คขดลวดลงกราวด์


วิธีดูให้ปรับอุปกรณ์ทุกอย่าง
เหมือน 2 วิธีก่อนหน้าเลย
เปลี่ยนแค่เวลาวัดให้วัดแล้วดูตามนี้


วัด U1 – โครงมอเตอร์ 
วัด V1 – โครงมอเตอร์ 
วัด W1 – โครงมอเตอร์ 


ให้ดีพยายามจี้พวกโครงเหล็ก หัวน๊อต 
ส่วนที่เป็นสนิม หรือส่วนที่ไม่มีสี
จะเห็นผลได้ง่าย


ถ้าเข็มขึ้นหรือตัวเลขเปลี่ยน แสดงว่าไฟรั่ว
เวลาใช้งาน ไปจับจะโดนดูดได้ ควรเอาออกมาซ่อมก่อน

 

========================

เรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ

#โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
#พันมอเตอร์ #ช่างพันมอเตอร์