กฎหมาย ช่างไฟฟ้าอาคาร ” หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ” วิธีการขอ ฉบับเข้าใจง่าย !!!

กฎหมาย ช่างไฟฟ้าอาคาร " หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ " วิธีการขอ ฉบับเข้าใจง่าย !!!

อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2559

ระเบียบกำหนดไว้ว่า ช่างทุกคน
ที่จะประกอบอาชีพ เดินไฟฟ้าภายในอาคาร
ต้องผ่านการทดสอบ

เพื่อให้มี "หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ"
( หรือที่พวกเราเรียกกันว่า "ใบไลเซ็นซ" )

ทีนี่ละครับมากมายหลายคำถามก็เกิดขึ้นทันที
แล้วการจะมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเนี่ย
มันต้องทำยังไง ต้องยื่นเรื่องสอบที่ไหน
แล้วต้องคุณสมบัติแบบไหนถึงจะสอบได้

วันนี้ผมจึงตั้งใจมาแชร์ข้อมูลล่าสุดที่ทราบ
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจกันครับ

ว่าแล้วไปดูรายละเอียดกันทีละขั้นเลยครับ 

 

หากใครมีข้อสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่
02 - 390-0264 และ 02-390-0261 ต่อ 125,127
เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลย

ปล. ที่โรงเรียนไม่ได้เปิดสอบนะจ๊ะ 

 

 

ก่อนที่เราจะไปสอบเพื่อขอ
ใบรับรองความรู้ความสามารถได้นั้น
เราต้องผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ก่อนครับ

 

ดังนั้น สิ่งแรกที่เราควรทำคือ
เราต้องไปทดสอบฝีมือแรงงานก่อน
โดยจะมีเงื่อนไขขั้นต่ำในการสอบไว้แบบนี้

 

1. มีอายุเกิน 18 ปีเต็ม เรียบร้อย

คือขาด 1 วันก็ไม่ได้นะถ้าว่าตามระเบียบ
ดังนั้นถ้าอายุไม่ถึงก็หมดสิทธิ์ครับ

 

2. เรียนจบต้องไม่ต่ำกว่า ปวช.3
( เทียบเท่า ม.6 )
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้

 

3. มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพอย่างน้อย 1 ปี

หรือ ทำงานจริงในกิจการในสาขาที่เกี่ยวกับงาน
ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง

หรือ ผ่านการฝึกอบรม ในสาขาช่างไฟฟ้า
ภายในอาคารไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

 

ถ้ามีครบทั้ง 3 ข้อที่ผมบอกมา
ก็สามารถไปสมัครเพื่อขอ
ทดสอบฝีมือแรงงานได้ครับ

 

เมื่อเราสอบผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 มาแล้ว

ต่อไป คือการยื่นขอใบ
“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”

 

โดยจะขอได้ที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆ
(ดูได้ที่นี้ว่ามีที่ไหนบ้าง https://goo.gl/9jyiwN )

หรือ หน่วยงานของรัฐ / องค์กรอาชีพ ก็ได้ครับ
โดยอาจต้องโทรถามทางกรมกันเองว่าเราอยู่ใกล้ที่ไหน

 

โทรได้ที่ 02-390-0264 และ 02-390-0261 ต่อ 125,127

 

คราวนี้เวลาเราไปขอเนี้ย ผมมี 4 ขั้นง่ายๆ ให้คือ

ขั้นแรก เตรียมเอกสารให้ครบ

1. แบบ คร.10
คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
Download : http://www.dsd.go.th/oloc/Region/Download_Doc/11553

 

2. รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
"พื้นหลังสีขาว" จำนวน 2 รูป
โดยเราต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น

 

3. สำเนาบัตรประชาชน

 

4. สำเนาใบรับรองผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ถ้าไม่มีใบนี้ต้องไปทดสอบก่อนเท่านั้น

 

5. สำเนาวุฒิการศึกษาของเรา
สาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

6. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน
ที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า
โดยอาจจะให้ที่ทำงานออกให้

 

7. สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรม /
สัมมนา หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า

.
ควรจะมีให้ครบตามนี้เพราะเอกสารบางตัว
เช่นข้อ 5 ,6 และ 7 จะเป็นตัวเพิ่ม
เปอร์เซ็นต์การสอบผ่านให้เราได้ครับ

 

 

ขั้นที่ 2 ยื่นเอกสาร + จ่ายตังค์

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว
ก็ไปติดต่อศูนย์ที่ใกล้บ้านเรา
พร้อมยื่นเอกสาร และเสียเงิน 1,000 บาท

 

จากนั้นเลือกวันที่จะเข้ารับการประเมิน
ตามวันที่ศูนย์เป็นคนกำหนด
(เรากำหนดเองไม่ได้)

 

ขั้นที่ 3 เข้ารับการประเมินตามกำหนดนัด

เมื่อถึงวัน ห้ามลืม ห้ามขาด
ห้ามสาย ห้ามตาย
ไปให้ตรงวันและเวลานัด

 

ขั้นที่ 4 รอผลการประเมิน
ตามระเบียบแล้วควรจะแจ้งผล
ภายใน 5 วันทำการ

 

 

เอาละครับต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องเกณฑ์
การประเมินกันบ้างครับ 

โดยจะแบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์หลักๆ ด้วยกัน คือ

 

1. ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
น้ำหนัก 50% ของคะแนนทั้งหมด โดย

ต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือและ
ทัศนคดิในการทำงาน ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

2) ประสบการณ์ น้ำหนัก 25% ของคะแนน
ทั้งหมด โดยเข้าจะดูจากการศึกษา การทำงาน
การฝึกอบรม การสัมมนา

ซึ่งถ้าเราเตรียมเอกสารมาดี และมีครบทั้งหมด
ก็รับไปเนื้อๆ ฟรีๆ 25%

 

3) คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึง
ศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน
น้ำหนัก 25% ของคะแนนทั้งหมด

อันนี้คือ การสัมภาษณ์ครับ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาพูดคุยกับเรา

เกี่ยวกับ การจัดการปฏิบัติงาน,
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน,
การเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน,
ความสัมพันธ์ในการทำงาน,
ปัจจัยอื่นๆ ในการทำงาน

 

ผลการประเมินก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ


ผลประเมิน < 85% = ไม่ผ่านการประเมิน
ต้องขอเข้ารับประเมินใหม่

 

ผลประเมินตั้งแต่ 85% ขึ้นไป = ผ่านการประเมิน
โดยจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
หนังสือมีอายุ 5 ปี ต้องต่ออายุก่อน
หนังสือรับรองหมดอายุไม่เกิน 90 วัน

 

หากท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ
ดูได้จากลิงค์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ได้เลยครับ เป็น
ข้อมูลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยตรง

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.dsd.go.th/oloc

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง
สำหรับข้อมูลติดต่อสามารถดูได้ที่ :
https://goo.gl/9jyiwN