เทคนิค!!! การหาขั้วคอมเพรสเซอร์แอร์

เทคนิค!!!-การหาขั้วคอมเพลสเซอร์แอร์-1040 x 1040

วันนี้นี้ผมจะมาสอนเทคนิคง่ายๆ สำหรับ การหาขั้วคอมเพรสเซอร์ ครับว่า

เราจะหาขั้วคอมเพรสเซอร์ได้อย่างไง

และเราควรจะระมัดระวังยังไง เวลานำคอมเพรสเซอร์ไปใช้งาน