อนาคต โซล่าเซลล์ ไทยผลิตใช้เองได้ทั่วทุกหลังคา

อนาคตโซล่าเซลล์ไทย

อนาคต โซล่าเซลล์ ไทย
ผลิตใช้เองได้ทั่วทุกหลังคา
ผลิตเหลือการไฟฟ้ารับซื้อไปใช้ต่อ


ในเดือนที่ผ่านมา ผมมีโอกาส
เข้าไปฟังการอบรมเกี่ยวกับ โซลาร์ที่ IEEE 
จัดโดยมี เจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน มาให้ข้อมูล 

 


เรื่องที่น่าสนใจและ Update ล่าสุดก็คือ 
นโยบายที่ภาครัฐกำลังผลักดัน
เพื่อจะสนับสนุนในอนาคต

 


วันนี้ผมจะสรุปแบบสั้นๆ ให้ทุกคนฟังกันครับ

 


บอกก่อนนะว่า เรื่องที่จะเล่านี้
เป็นเพียงแผน ที่เขาคุยกันยังไม่เกิดขึ้นจริง
แต่มีแนวโน้มเป็นไปได้เพราะบางอัน
ก็ได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้ว

 

อะเข้าเรื่องเลย โดยสรุปเนื้อหาหลักๆ ก็คือ

 

บ้านคนทั่วไป ที่เป็นภาคครัวเรือน 
กำลังการผลิตติดตั้ง ต้องไม่เกิน 10 kWp 

สามารถติดแผงโซลาร์บนหลังคา
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก

และสามารถขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้
เข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้

พูดง่ายๆก็คือ ให้ผลิตใช้เองได้ทุกคน
ถ้าเหลือการไฟฟ้ารับซื้อแล้วครับ 

แต่รับในราคาไม่เกิน 1.68 บาท / หน่วย
และมีระยะเวลารับซื้อ 10 ปี 

ส่วนบ้านไหนติดเกิน 10kWp 
ไม่ถือว่าเป็นภาคครัวเรือน 
ภาครัฐยังไม่มีนโยบาย
การรับซื้อในอนาคตเพิ่มเติมนะ 
แต่สามารถติดตั้งได้ 

แต่เดียวก่อน มีข่าวที่น่าสนใจก็คือ
ในอนาคต เขาวางแผนจะให้เปิด
ตลาดการซื้อขายพลังงานในบ้านเรา

 

โดยที่ใครที่ผลิตไฟฟ้าได้ 
และอยากขาย จะขายให้ใครก็ได้
เช่น บ้านเราผลิตไฟฟ้าเหลือ
สามารถขายให้เพื่อนบ้านได้ เป็นต้น

โครงการนี้กำลังอยู่ในช่วงศึกษา
ถ้าเป็นไปได้จริงในอนาคต 
บ้านเราอาจจะมีตลาดพลังงาน
ซื้อขายกันเหมือนตลาดหุ้นก็ได้ ใครจะรู้ 555

 

นั้นแหละครับอนาคตโซล่าเซลล์ไทย ใครมีข้อมูล
น่าสนใจก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความารู้กันได้นะครับ

 

 

===============================

เขียนและเรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ 

#โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น

#พลังงานแสงอาทิตย์ #โซล่าเซลล์