3 เทคนิค การดูแลรักษามอเตอร์

Motor - 3 tips for repair

รักษาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพดี ???
.
.
การดูแลรักษามอเตอร์จะช่วยทำให้
การทำงานของเรามีประสิธิภาพและ
สามารถดำเนินงานได้อย่างทันเวลา
.
เพราะหากมีปัญหาจะทำให้เสียเวลา
ในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
.
ซึ่งวันนี้แอดมินมีเทคนิคดีๆ
ในการดูแลมอเตอร์มาฝาก
จะมีเทคนิคอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ
.
.
1.ในการติดตั้งมอเตอร์ต้องคำนึกถึงสิ่งนี้…
.
ตัวมอเตอร์อาจจะมีฐานรองซึ่งเป็นเหล็ก
พื้นที่ติดตั้งจึงจำเป็นต้องห่างไกลจากความชื้นและน้ำ
.
ซึ่งจะช่วยลดการเกิดสนิมให้ช้าลง รวมไปถึง
ลดการสั่นสะเทือนของตัวมอเตอร์ ขั่วต่อไฟฟ้า
ก็จะแน่นอยู่เสมอ
.
.
2.ก่อนการใช้งานต้องทำการตรวจเช็คสิ่งเหล่านี้…
.
>>> ขั้วไฟฟ้าต่างๆว่าแน่นเพียงพอหรือไม่ ???
หากขั้วไฟฟ้าหลวมเมื่อใช้งานไปจะเกิดความร้อนขึ้น
ที่จุดต่อนี้ และมีโอกาสที่จะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียได้
.
ซึ่งสาเหตุเกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม
ในจุดต่อที่หลวม จะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้า
ทำงานที่ระดับแรงดันต่ำกว่าพิกัด
.
หากจุดต่อเกิดการแตกหักและหลวม
จนทำให้เฟสของแรงดันไม่ครบ
กรณีนี้มอเตอร์ไฟฟ้าจะเสียหายได้เกือบทันที
.
>>> จัดการระบบระบายความร้อน
หรือที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือการดูแลรักษา
ความสะอาดของตัวมอเตอร์นั้นเอง
.
ลองตรวจเช็คที่ใบพัดมอเตอรหรือส่วนต่างๆ
ของตัวเครื่องว่ามีฝุ่นหรือหยักไหย่เกาะอยู่
หรือไหม ???
.
หากมีอยู่ให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน
เพื่อช่วยให้สามารถระบายความร้อนได้ดี
.
เพราะถ้าหากตัวมอเตอร์ร้อน จะทำให้
มอเตอร์กินไฟมากขึ้นค่ะ ค่าไฟจะก็จะเพิ่มขึ้น !!!
.
.
3.ตรวจเช็คขดลวดมอเตอร์ทุก 3 ปี
.
หรือถ้าเป็นไปได้ตรวจเช็คอย่าง
สม่ำเสมอจะดีมากค่ะ
.
มี 2 สิ่งที่ต้องทำการตรวจเช็ค ได้แก่
.
>>> ตรวจเช็คฉวนวที่เคลือบอยู่
และทำการเคลือบฉนวนซ้ำ
.
>>>ตรวจเช็คตลับลูกปืน อาจจำเป็นต้อง
เปลี่ยนจาระบีเพื่อช่วยให้การหล่อลื่นดีขึ้น
.
ซึ่งในการเคลือบฉนวนมอเตอร์มีต้นทุนน้อยกว่า
การเปลี่ยนขดลวดมอเตอร์และการเปลี่ยนตลบลูกปืน
ก่อนที่มันจะเสีย
.
.
ทั้ง 3 เทคนิคนี้เป็นการดูแลมอเตอร์
ที่เราควรใส่ใจ หากเรามั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ
น่าจะช่วยลดต้นทุนและไม่ทำให้งานต้อง
หยุดชะงักในกรณีมอเตอร์เสียและต้องทำการ
เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่

เขียนและเรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ – โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น