แบตเตอรี่แบบไหนที่เหมาะกับงานโซล่าเซลล์ ?

แบตเตอรี่แบบไหนที่เหมาะกับงานโซล่าเซลล์

ถ้าพูดถึงแบตเตอรี่งานโซล่าเซลล์แล้ว
คงหนีไม่พ้นแบตเตอรี่แบบ Deep cycle

.
แบตเตอรี่ Deep cycle คืออะไร ???

.
แบตเตอรี่ดีพไซเคิล คือ แบตเตอรี่ที่
ถูกออกแบบมาให้เก็บประจุไฟไว้
ได้มากและสามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่อง
มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป

.
แบตเตอรี่ชนิดนี้ ยังสามารถคาย
ประจุได้ถึง 45% – 75% ของพลังงานที่
เก็บสะสมอยู่ (แบตเตอรี่ทั่วไปทำได้ไม่เกิน 30% )
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตของแต่ละยี่ห้อด้วยครับ

.
ปกติแล้วแบตเตอรี่ทั่วไป เช่น แบตเตอรี่ในรถยนต์
จะถูกออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องการกระแสสูงๆ 
ภายในระยะเวลาสั้นๆ เช่น การสตาร์ทเครื่อง 
ทำให้การออกแบบเน้นคลายประจุเฉียบพลัน
มากกว่าหน่วงไว้ใช้ระยะยาว

.
ส่วนแบตเตอรี่ดีพไซเคิล ถูกออกแบบมา
ให้มีอายุการใช้งานยาวขึ้น โดยเพิ่มขนาด
ของแผ่นตะกั่วให้มีความหนามากขึ้น
เพื่อลดการสัมผัสตะกั่วกับสารละลาย

.
ด้วยความสามารถทั้งหมดทำให้ตัว
แบตเตอรี่ดีพไซเคิลเหมาะ
กับการใช้งานที่สามารถทนต่อการจ่ายไฟ
นานๆ เช่น ระบบโซล่าเซลล์ ครับ

.
หากใครมีประเด็นสงสัยสามารถ
สอบถามหรือจะแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ได้ที่คอมเม้นด้านล่างนี้เลย 

=============================

เขียนและเรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ
#โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น 
.
Line : @tsc-th
#โซล่าเซลล์