5 สาเหตุที่ทำให้แอร์ เสียงดัง !!!

แอร์เสียงดัง

5 สาเหตุที่ทำให้แอร์ เสียงดัง !!!
=========================
.
.
เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน 
วันนี้เราจะมาดูกันว่าสาเหตุไหนบ้าง
ของแอร์ที่มักทำให้เกิดเสียงจน 
น่ารำคาญ !!!

.
สาเหตุแรก 
พัดลมของแอร์ที่อยู่ในห้องเรา
.
ด้านในของพัดลมแอร์นั้นจะมี
ตลับลูกปืนอยู่เมื่อผ่านการใช้งาน
ไปนานๆ ก็จะเริ่มเสื่อมสภาพ
ทำให้เกิดเสียงได้ 
.
แต่ช่างจะไม่สามารถแกะและ
เปลี่ยนได้โดยง่ายจึงจำเป็น
ต้องเปลี่ยนพัดลมทั้งชิ้น
.
.
สาเหตุที่สอง 
มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในแอร์ 
.
เกิดจากเราไม่ได้ทำการล้างแอร์
เป็นเวลานาน หรือไม่ได้มีการใช้งาน
แอร์เป็นเวลานานจึงอาจมี
สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวแอร์ 
โดยมากมักเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ
.
พอมาเปิดใช้งานจึงมีเสียงแปลกๆ
เกิดขึ้น
.
.
สาเหตุที่สาม 
การติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน 
.
เมื่อมีการติดตั้งแอร์ก็ต้องมีการเจาะยึด
เพื่อติดแอร์มีการใส่ลูกยางกันกระแทก
เพื่อวางแอร์ ถ้าช่างไม่ได้ดูแลเรื่อง
ดังกล่าวอย่างรอบคอบหลังติดตั้ง
ก็จะเกิดเสียงขึ้นได้
.
.
สาเหตุที่สี่ น็อตยึดไม่แน่น 
.
เมื่อมีการใช้งานแอร์ไปนานๆ 
น๊อตที่ยึดก็มีโอกาสคลายตัวได้
ถ้าไม่มีการดูแลก็อาจจะเกิดการ
สั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียงได้
.
.
สาเหตุที่ห้า 
ลูกยางรองแอร์เสื่อมสภาพ 
.
ปกติแล้วการติดตั้งแอร์ตัวนอกบ้าน
ต้องมีการวางยางรองเพื่อรองรับ
การสันสะเทือน เมื่อมีการใช้งาน
ไปนานๆ ก็อาจจะเสี่อมสภาพทำให้
ต้องเปลี่ยนยางรองใหม่

.
หากใครมีประเด็นสงสัยสามารถ
สอบถามหรือจะแลกเปลี่ยนความรู้กัน
ได้ที่คอมเม้นด้านล่างนี้เลย