5 สาเหตุที่ทำให้ “มอเตอร์” ร้อนจัดขณะทำงาน ?

5 สาเหตุที่ทำให้ "มอเตอร์" ร้อนจัดขณะทำงาน ?

วันนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ที่เกิดอาการร้อนจัด
ในขณะที่ทำงานว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร 
แล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงดีกันครับ 

มอเตอร์ที่เราจะหยิบยกประเด็นขึ้นมาพูดคุย
กันวันนี้ คือ มอเตอร์ประเภท สปลิทเฟส

อย่างที่เคยพูดไปในบทความก่อนหน้านี้ ว่า
เจ้ามอเตอร์ประเภทนี้ คือ มอเตอร์ไฟฟ้า 1 Phase
ที่มีขนาดไม่มากนักส่วนใหญ่จะไม่เกิน 1 แรงม้าครับ

เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ อาการของมอเตอร์
ที่ร้อนจัดในขณะที่ทำงานนั้นมีสาเหตุ 5 ปัจจัย ดังนี้

 สาเหตุแรก เกิดจากขดลวดลัดวงจร

เป็นเรื่องปกติสำหรับมอเตอร์ที่มีอายุการใช้งาน
มานานจะมีการเสื่อมสภาพของตัวอุปกรณ์ ถ้าสาเหตุ
เกิดจากเคสนี้ แนะนำให้พันมอเตอร์ใหม่จะดีที่สุดครับ

 สาเหตุที่สอง ขดลวดลงกราวน์

ความเสียหายแบบขดลวดลงกราวน์ เป็นผลมาจาก
ฉนอนหุ้มหรือเคลือบขดลวดเกิดความเสียหาย

สาเหตุเกิดจาก มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก
เกิดการกัดกร่อน หรือการสั่นสะเทือนจากการ
ทำงานของมอเตอร์

วิธีแก้ไขทำได้โดย นำขดลวดมาอบน้ำยาวานิชใหม่
หรือ อาบน้ำยาวานิชใหม่เท่านั้นครับ

 สาเหตุที่สาม เกิดการลัดวงจรระหว่างขดสตาร์ทและขดรัน

อุปกรณ์ที่ใช้งานมานานๆ จะเกิดการเสื่อมสภาพ
ภายใน ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรในขณะ
ที่มอเตอร์ทำงาน

ซึ่งหากเกิดจากสาเหตุนี้แนะนำให้พันมอเตอร์ใหม่
เช่นกันครับ

 สาเหตุที่สี่ เกิดจากลูกปืนเสื่อมสภาพ

อาการดังกล่าวเกิดจากการเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ภายใน เช่น ลูกปืนสึกหรอ

ในกรณีนี้สามารถหาซื้อลูกปืนมาเปลี่ยนใหม่ หรือ
ส่งร้านเพื่อเปลี่ยนชุดลูกปืนใหม่ให้ครับ

 สาเหตุที่ห้า เกิดจากการโหลดเกิน

ในสภาพการใช้งานมอเตอร์จะต้องเกิดความร้อนขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ หนึ่งในสาเหตุนั้น คือ กระแสเกิน

เนื่องจากมอเตอร์รับภาระมากเกินไป หรือ
ภาวะโหลดเกิน (Overload) สาเหตุเหล่านี้ทำให้
มอเตอร์เกิดความเสียหายขึ้นได้

วิธีการแก้ไขก็ง่ายๆ โดยการลดโหลดของมอเตอร์ลง
หรือ เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้เหมาะสมกับกับการทำงาน

.
เขียนและเรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ – โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น