ขนาดงานท่อที่ใช้ในงานแอร์บ้าน

ขนาดท่อที่ใช้ในงานแอร์บ้าน

❄️ ขนาดท่อที่ใช้ในงานแอร์บ้าน ❄️


🎯 แอร์ขนาด 9,000 BTU – 18,000 BTU

ส่วนใหญ่ใช้ท่อดูด 3 – 4 หุน หรือ 3/8 – 1/2 นิ้ว
ท่ออัด 2 หุน หรือ 1/4 นิ้ว


🎯 แอร์ขนาด 20,000 BTU – 30,000 BTU

ส่วนใหญ่ใช้ท่อดูด 4 – 5 หุน หรือ 1/2 – 5/8 นิ้ว
ท่ออัด 2 – 3 หุน หรือ 1/4 – 3/8 นิ้ว


🎯 แอร์ขนาด 30,000 BTU ขึ้นไป

ส่วนใหญ่ใช้ท่อดูด 5 – 6 หุน หรือ 5/8 – 3/4 นิ้ว
ท่ออัด 3 – 4 หุน หรือ 3/8 – 1/2 นิ้ว

 

 


เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ