Live 17 เลือกขนาดสายไฟและเบรคเกอร์แบบง่ายๆ

Live ครั้งนี้จะมาอธิบาย
1. ประเภทสายไฟ
2. การคำนวนเพื่อเลือกสายไฟ
3. การคำนวนเพื่อเลือกเบรคเกอร์

พร้อมแล้วไปดูกันเลย