เทคนิค การขันหัวสกูกับสายไฟฟ้า

เทคนิคการขั้นหัวสกรูกับสายไฟที่ถูกต้อง

⚠ ป้องกันอันตรายทางไฟฟ้า
เทคนิคการขันหัวสกรูกับสายไฟที่ถูกต้อง ⚡

 
การเข้าสายอย่างถูกวิธี
จะทำให้การเข้าสายมีความมั่นคงแข็งแรง
ไม่หลวมหลุดเวลาใช้งาน
แต่หากเข้าสายไม่ถูกวิธีสายจะหลวม
ทำให้เกิดความร้อนที่ขั้วได้
ซึ่งเป็น 1 ในสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติ
หรืออันตรายจากไฟฟ้าต่างๆ
 
เทคนิคการขั้นหัวสกรูกับสายไฟที่ถูกต้อง
 
การเข้าสายทางด้าน “ซ้าย” ของสกรู👨‍🔧
ทิศทางของสายที่ใส่เข้าใปในเทอร์มินอล หรือ
ขั้วไฟ
จะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางการขันสกรู
.
ซึ่งจะทำให้สายที่ใส่เข้าไป
ถูกดึงเข้าจนแน่นเมื่อขันสกรู
♻ การเข้าสายแบบนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้อง ✅
 
เทคนิคการขั้นหัวสกรูกับสายไฟที่ถูกต้อง
 
การเข้าสายด้าน “ขวา” ของสกรู👨‍🔧
ทิศทางของสายที่ใส่เข้าไปในเทอร์มินอล
หรือ ขั้วไฟ
จะมีทิศทางตรงกันข้าม
หรือ สวนทางกับทิศทางการขันสกรู
.
ซึ่งจะทำให้สายที่ใส่เข้าไปถูกดันออกมาได้
🎯 การเข้าสายแบบนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ❎
.
ซึ่งจะส่งผลให้สายหลวม

และอาจเกิดอันตรายทางไฟฟ้าได้
 
 
เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ