วงจรปลั๊กไฟ ต่อแบบไหน ถูกต้องปลอดภัย

วงจรปลั๊กไฟ

วงจรปลั๊กไฟ ต่อแบบไหน
ถูกต้องปลอดภัย
♻

 
ปลั๊กไฟ คำศัพท์ทางไฟฟ้า เรียกว่า
“เต้ารับไฟฟ้า”
 
ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220V
มาตรฐานการติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า
จะต้องเป็นประเภทมีขั้วสายดิน
 
🎯 การต่อสายไฟเข้าปลั๊กไฟ
จะมีสายไฟ 3 เส้น คือ
1.สายไลน์ ( L ) คือ สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า
          2.สายนิวนิวทรัล ( N ) คือ สายไฟที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า
           3.สายดิน ( G ) คือ สายไฟที่ต่อลงดิน ป้องกันไฟดูด
 
ในทางปฏิบัติ
งานติดตั้งการเดินสายในปลั๊กไฟ
มีโอกาสที่สายจะสลับกันได้
 
มาดูกันว่า
ถ้าต่อสายไฟในปลั๊กสลับกัน!!
 

⚠ อันตรายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?

 
 
 
 
✅ แบบที่ 1 ต่อสายถูกต้องตามมาตรฐาน ⚡

การต่อสายลักษณะนี้ หากเราเสียบปลั๊กใช้งาน
เมื่อมีกระแสไฟรั่วที่บริเวณโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าจะไหลกลับที่ระบบสายดินของอาคาร
ทำให้เวลาสัมผัสโครงโลหะโดยตรงจึงไม่โดนไฟดูด
 
 
วงจรปลั๊กไฟ
 
⚠ แบบที่ 2 ต่อสาย G และ สาย L สลับกัน ❎

การต่อสายลักษณะนี้ เมื่อมีกระแสไฟรั่ว
ที่บริเวณโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า
จะทำให้มีกระแสไฟฟ้า 220 V ไหลที่บริเวณโครงโลหะ
ซึ่งเวลาเราสัมผัสโดยตรงจะโดนไฟดูดและอาจทำให้เสียชีวิตได้
 
 
วงจรปลั๊กไฟ
 
🚫 แบบที่ 3 ต่อสาย N และ สาย G สลับกัน ⚡

การต่อลักษณะนี้ เป็นการต่อผิดมาตรฐาน
ถ้าไม่ได้มีการต่อสายรวม G และ N
ที่ตู้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าจะไม่ทำงาน
 
 
วงจรปลั๊กไฟ
 
❌ แบบที่ 4 ต่อสาย L และ สาย N สลับกัน ⚠

สามารถใช้งานได้ปกติ
แต่ช่างจะมีความอันตรายในการทำงาน
เพราะอาจสับสนทำให้โดนไฟดูดได้
 
 
 
 
 
เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ