ระเบียบการขออนุญาต ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลักคาฉบับใหม่ ปี 2566

ระเบียบการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ฉบับใหม่
 
☀ ระเบียบ การขออนุญาต ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาฉบับใหม่ ☀

เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2566

 
ล่าสุด
ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ได้ประกาศ เงื่อนไขการขอติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา
โดยอ้างอิงมาตรฐาน วสท. ฉบับใหม่มาแล้ว
ใน วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

แปลความหมายง่ายๆ คือ
ต่อไปนี้ใครจะติดตั้งโซล่าเซลล์
บนหลังคา จะต้องทำตามมาตรฐาน
วสท. 022013-22 เท่านั้น
 
❌ ไม่อย่างนั้นจะขออนุญาต ติดตั้งไม่ผ่าน !!!
สามารถอ้างอิงได้จากหนังสือ วสท.022013-22
 
 
ระเบียบการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ฉบับใหม่
 
ระเบียบการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ฉบับใหม่
 
 
 
ซึ่งมาตรฐานใหม่นี้

จะมีการปรับเพิ่มหลักๆ คือ

 
 
📌 การติดตั้ง
อุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน
(Rapid Shutdown)
 
โดยเจ้าอุปกรณ์นี้จะใช้เพื่อ
ให้พนักงานดับเพลิง
สามารถกดปุ่มหยุด
เพื่อฉีดน้ำดับเพลิงได้อย่างปลอดภัยเวลาเกิดเหตุ

แน่นอนว่าเจ้าปุ่มนี้
จะต้องอยู่ในจุดที่
พนักงานดับเพลิงสามารถกดได้ง่าย
เช่น ทางเข้าตัวอาคาร
 
 
📌 อีกกรณีหนึ่งที่สามารถใช้ได้ คือ
กรณี ต้องการล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์

สามารถกดให้ระบบโซล่าเซลล์หยุดทำงาน
เพื่อความปลอดภัยของช่างที่เข้าไปล้าง
 
 
.
.
.
ทั้งนี้ ถ้ามีการขออนุญาต
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
ให้ใช้ตามใบอนุญาตเดิมได้
โดยไม่จำเป็นต้องปรับแก้ไขระบบอะไร
 
แต่ถ้าให้แนะนำ
ถ้าปรับแก้เพิ่มเพื่อความปลอดภัยได้

ปรับตามระเบียบใหม่กันดีกว่า
อาคารของเราจะได้ปลอดภัยมากขึ้น นะคะ
 
 
 
เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ