ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ ตามกลุ่มลักษณะการติดตั้ง

ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ

ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
ตามกลุ่มลักษณะการติดตั้ง

⚡ มาตรฐาน วสท. ปีล่าสุด 2564 ⚡
 
 
 
สำหรับตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้า
ของสายตัวนำตามกลุ่มลักษณะการติดตั้ง

ใครที่ทำงานในสายงานนี้
คงจะเคยใช้งานหรือผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อย
 
 
 

📌 แต่!! สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งาน

 
 
วันนี้จะมาอัพเดตข้อมูลของ
ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
ตามกลุ่มลักษณะการติดตั้ง
 
 
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
สำหรับประเทศไทยปีล่าสุด 2564

 

 
ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
ตามกลุ่มลักษณะการติดตั้ง 🧑‍🔧

เป็นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
สำหรับประเทศไทยปี2564
ที่ได้รับการปรับแก้ไข
 
 
ซึ่งวันนี้จะมาอัพเดตข้อมูลในส่วนของ
กลุ่มลักษณะการติดตั้งทั้ง 7 แบบ

และ ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้า
สายตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน PVC
ว่ามีข้อมูลและรายละเอียดอย่างไรบ้าง
 
ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
 
ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
ตารางขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสายตัวนำ
 
 
เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ