มัลติมิเตอร์ แต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้าง ?

มัลติมิเตอร์-แต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร

⚡ มัลติมิเตอร์  ⚡

 
 
มัลติเตอร์เป็นเครื่องมือวัดพื้นฐาน
สำหรับงานช่างไฟฟ้า
ช่างจะต้องรู้วิธีการใช้งาน
ได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ง่ายต่อการใช้มัลติมิเตอร์
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวไฟฟ้า
และเพื่อความปลอดภัย
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 

 

ส่วนประกอบของ มัลติมิเตอร์

มีอะไรบ้าง?

 
 
กระจกสะท้อนเข็ม มัลติมิเตอร์
ใช้สำหรับดูตำแหน่งเข็ม
เพื่อความแน่นอนในการอ่านค่า
 
เข็ม มัลติมิเตอร์
ใช้สำหรับดูค่าที่ต้องการวัด
 
สเกลวัด ค่าแรงดันไฟฟ้า

ใช้อ่านค่าแรงดันไฟฟ้าได้ 2 แบบ คือ

1. แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV)
2. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (ACV)
** อ่านค่าจาก ซ้ายไปขวา **
 
สเกลวัด ค่าความต้านทานไฟฟ้า
** อ่านค่าจาก ขวาไปซ้าย **
 
ปุ่มปรับ ตำแหน่งเข็มชี้ 0 โอห์ม
ใช้หมุนปรับตั้งค่าเข็มมิเตอร์
ให้เริ่มต้นที่เลข 0 เมื่อใช้งาน
ย่านวัดความต้านทาน
 
ย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ACV
สำหรับวัดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
เช่น ปลั๊กไฟในบ้าน
 
ย่านวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง DCV
สำหรับวัดแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
เช่น แบตเตอรี่ และ ถ่านไฟฉาย
 
ย่านวัดความต้านทาน
ใช้สำหรับวัดความต้านทานไฟฟ้า
หรือใช้วัดความต่อเนื่องไฟฟ้า
 
ย่านวัดความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
เมื่อวงจรไฟฟ้ามีความต่อเนื่อง
** จะมีเสียงดังขณะวัด **
 
ขั้วต่อสายวัดมิเตอร์ (สีดำ)
** มี 2 จุด **
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ