คุณสมบัติของสารทำความเย็น R22

คุณสมบัติของสารทำความเย็น R22

คุณสมบัติของสารทำความเย็น
“R22”

R22 มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน
GWP (Global Warming Potential) อยู่ที่ 1810
ค่าศักยภาพการทำลายชั้นโอโซน ODP = 0.055

 

R22 ใช้น้ำมันหล่อลื่นคอมแอร์ ชนิดน้ำมันแร่
ซึ่งเป็นคนละตัวกับ น้ำยา R410A และ R32
ทำให้ “ใช้เกจวัดน้ำยาร่วมกันไม่ได้”
“เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันผสมกัน”

 

R22 เป็นสารทำความเย็นที่จัดอยู่ในกลุ่ม “ไม่ติดไฟ”

R22 จะมี แรงดันสารทำความเย็นท่อทางดูดที่เหมาะสม
จะอยู่ที่ 60psi – 80psi
จุดเดือดของสารทำความเย็น R22
จะอยู่ที่ -40.8 องศาเซลเซียส

ชื่อสูตรทางเคมีของสารทำความเย็น R22 คือ CHCLF2 
ซึ่งเป็นสารเชิงเดี่ยว จึงสามารถเติมเพิ่มได้ หากน้ำยาในระบบรั่วซึม

 

 

เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ