คุณสมบัติของสารทำความเย็น R410A

คุณสมบัติของสารทำความเย็น R410a

คุณสมบัติของสารทำความเย็น
“R410A”

 

R410A มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน
GWP (Global Warming Potential) อยู่ที่ 2090
ซึ่งถือว่าสูงมาก เมื่อเทียบกับสารทำความเย็น
ที่ใช้กับแอร์บ้านอีก 2 ชนิด

R32 มีค่า GWP อยู่ที่ 675
R22
มีค่า GWP อยู่ที่ 1810


R410A ใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์
เช่นเดียวกับ R32 ทำให้สามารถใช้งานเมนิโฟล์ดเกจร่วมกันได้

ในการเติมสารทำความเย็น R410A
จะต้องเติมในสถานะของเหลวเท่านั้น
เพื่อให้อัตราส่วนน้ำยาเป็น (50/50%)

R410A เป็นสารทำความเย็นที่จัดอยู่ในกลุ่ม “ไม่ติดไฟ”

R410A จะมีแรงดันสารทำความเย็นท่อทางดูดที่เหมาะสม
จะอยู่ที่ 110psi – 150psi
จุดเดือดของสารทำความเย็น R410A
จะอยู่ที่ -51.5 องศาเซลเซียส

 

ชื่อสูตรทางเคมีของสารทำความเย็น R410A คือ
CH2F2 / CH3CHF2 สาเหตุที่มี 2 สูตร
เนื่องจากเกิดการผสมกันระหว่าง R32+R125 (50/50%)

 

หากสารทำความเย็น R410A เกิดการรั่วซึม
ไม่ควรเติมเพิ่ม เนื่องจากการรั่วซึมจะทำให้
อัตราส่วนน้ำยาในระบบไม่เป็น (50/50%)
ประสิทธิภาพสารทำความเย็นจะลดลง
ควรเติมใหม่ทั้งระบบ!!

 

 

 

เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ