คุณสมบัติของสารทำความเย็น R32

คุณสมบัติของสารทำความเย็น R32

คุณสมบัติของสารทำความเย็น
“R32”

R32 มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดโลกร้อน
GWP (Global Warming Potential) อยู่ที่ 675
ซึ่งถือว่าต่ำมาก เมื่อเทียบกับสารทำความเย็น
ที่ใช้กับแอร์บ้านอีก 2 ชนิด

R22 มีค่า GWP อยู่ที่ 1810
R410a มีค่า GWP อยู่ที่ 2090

R32 ใช้กับน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ชนิดสังเคราะห์
ทำให้สามารถใช้งานเมนิโฟลด์เกจร่วมกับ R410a ได้

R32 จะมีแรงดันสารทำความเย็นท่อทางดูดที่เหมาะสม
จะอยู่ที่ 110psi – 150psi
จุดเดือดของสารทำความเย็น R32
จะอยู่ที่ -51.7 องศาเซลเซียส

สารทำความเย็น R32
เป็นสารทำความเย็นของระบบแอร์บ้าน
เพียงตัวเดียวที่สามารถติดไฟได้
แต่จัดอยู่ในระดับที่2 หมายถึง “ติดไฟยาก”

ชื่อสูตรทางเคมีของสารทำความเย็น R32
คือ CH2F2 เป็นสารทำความเย็นเชิงเดี่ยว
หมายถึง หากเกิดการรั่วไหลสามารถเติมเพิ่มได้ 


คุณสมบัติของสารทำความเย็น R32

แอร์บ้าน จะใช้แรงดันประมาณ 110-150 Psi
หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด


แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ช่างควรเติมน้ำยา

ด้วยวิธีการชั่งน้ำหนักแล้วเติมเป็นหลัก
.
ยกเว้น!! ในกรณีน้ำยาขาด

สามารถจับแรงดันแล้วเติมได้บางส่วน

เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ