เปรียบเทียบแผง Solar Cell แบบ ” Full Cell VS Half Cell ” กรณีมีเงาบังตามแนวยาวของแผง

เปรียบเทียบแผงSOLARCELL-กรณีเงาบังตามแนวยาวของแผง

เปรียบเทียบ แผง Solar Cell
 แบบ “Full Cell VS Half Cell”

 

 กรณีมีเงาบังตามแนวยาวของแผง 

เปรียบเทียบแผงSOLARCELL-กรณีเงาบังตามแนวยาวของแผง

 

แผง Solar Cell แบบ Full Cell

บริเวณที่ไม่มีเงาบัง จะผลิตไฟฟ้าได้โดยประมาณ 50% 
ของวัตต์แผง เนื่องจากเซลล์แถวที่ 1 ผลิตไฟฟ้าไม่ได้
แต่เซลล์ที่ 2,3  ยังคงผลิตไฟฟ้าได้

 

แผง Solar Cell แบบ Half Cell

บริเวณที่ไม่มีเงาบัง จะผลิตไฟฟ้าได้โดยประมาณ 75%
ของวัตต์แผง เนื่องจากเซลล์แถวที่ 1 ผลิตไฟฟ้าไม่ได้
แต่เซลล์ที่ 2,3,4,5,6 ยังคงผลิตไฟฟ้าได้

 

 

 

 

เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ