ขั้วหลอด E27 ต่ออย่างไรปลอดภัยที่สุด

ขั้วหลอด E27 ต่ออย่างไรปลอดภัยที่สุด ⚡ 

 


หลักการต่อขั้ว E27
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

คืออะไร ? ทำแบบไหน ?

 

หลายคนที่เคยนำขั้วหลอดชนิดนี้มาต่อใช้งาน
อาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจว่า

 

การต่อขั้ว E27 ต้องมีหลักการต่อด้วยเหรอ?
ในเมื่อตัวขั้วจะมีการะบุชัดเจนอยู่แล้ว ว่า

 

ให้ต่อ L – N ตรงตำแหน่งไหนบ้าง?

แต่ บางรุ่น ที่มีขายในท้องตลาด
ไม่ได้ระบุ L – N ก็มี

 

ดังนั้นเราจะต่อยังไงก็ได้
ซึ่งเราสามารถหาขั้วการต่อที่ถูกต้องได้
โดยดูจากโครงสร้างของขั้วหลอด

 

 

โครงสร้างของขั้วหลอด

 

จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

      1. 🎯 ส่วนของฐานรับหลอด
2.🎯 ส่วนที่เป็นเกลียว

 

 

ขั้วหลอด E27ขั้วหลอด E27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การต่อไฟเข้าขั้ว E27 ให้ปลอดภัย

 

 

ขั้วหลอด E27

 

ต้องต่อสาย L เข้ากับ
ขั้วต่อไฟของ ฐานรับหลอด
ส่วนสาย N ต้องต่อเข้ากับ
ขั้วต่อไฟของส่วนที่เป็นเกลียว

 

สาเหตุ เพราะ
การต่อแบบนี้โอกาสที่ผู้ใช้งาน
จะไปสัมผัสกับส่วนที่มีไฟจะเป็นไปได้ยาก

 

เนื่องจากจุดที่มีไฟ
อยู่ในส่วนที่เข้าถึงได้ยากที่สุดของขั้วหลอด

จึงทำให้มีโอกาสหรือความเสี่ยง
ที่จะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลดลง

 

 


เขียนและเรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ