ท่อเติมน้ำยาแอร์ ” วาล์วบริการ ” (Service Valves)

ท่อเติมน้ำยาแอร์ วาล์วบริการ (Service Valves)
 ท่อเติมน้ำยาแอร์ 
วาล์วบริการ (Service Valves)


คือ วาล์วบริการสำหรับท่อน้ำยาแรงดันต่ำเอาไว้
เติมน้ำยาและวาล์วบริการสำหรับท่อน้ำยาแรงดันสูง

 

“วาล์วบริการ” 

จะติดตั้งอยู่ที่แอร์ตัวนอกบ้าน
ปกติจะมีด้วยกัน 2 ตัว ต่อแอร์ 1 เครื่อง

สตอปวาล์ว (Stop Valve)

วาล์วแบบหมุนขัน โดยใช้ประแจ 6 เหลี่ยม


ใช้สำหรับ เปิด – ปิด

ทางไหลของน้ำยา ภายในท่อทองแดง
ถ้าปิดไว้น้ำยาจะไม่ไหล
หลังจากการติดตั้งแอร์ ต้องปิดไว้ตลอดเวลา
เพื่อให้น้ำยาสามารถไหลได้สะดวก

 

วาล์วลูกศร (ท่อเติมน้ำยา)

ใช้สำหรับให้ช่างใส่เครื่องมือวัดตรวจสอบน้ำยา
หรือ เติม ซ่อมแซมระบบน้ำยา


โดยมี 2 ขนาด
ขึ้นกับชนิดน้ำยา


แบบที่ 1 น้ำยา R22 ท่อขนาด 1/4 mm
             แบบที่ 2 น้ำยา R32, R410A ท่อขนาด 5/16 mm

 

ยูเนี่ยน

จุดต่อท่อน้ำยา
ระหว่างแอร์ตัวในบ้าน และ แอร์ตัวนอกบ้าน

 

 

 

 

เรียบเรียงเนื้อหา โดย : แผนกวิชาการ