ประหยัด คุ้มค่า มีไฟฟ้าใช้ตลอดปี กับระบบ Hybrid Inverter

Hybrid-inverter-(0)-1

Hybrid Inverter เป็นระบบที่ทำงานได้
แม้จะไม่มีแบตเตอรี่ หรือ พลังงานโซล่าเซลล์
และยังสามารถต่อขนานไฟกับการไฟฟ้าได้อีกด้วย

.
หลักการทำงานหลักๆในแต่ละ Mode
ของ Hybrid Inverter มีดังนี้
.
.
1. Off grid mode (A)
กรณีโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า
.
อุปกรณ์ไฟฟ้าจะดึงพลังงาน
จากแผงโซล่าเซลล์โดยตรง
.
และพลังงานส่วนเกิน
จะชาร์จลงแบตเตอรี่
เพื่อนำไปใช้ในเวลากลางคืน
หรือเวลาที่จำเป็น
.
.
2. Off grid mode (B)
กรณีโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอ
.
เช่น ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด
ฝนตก มีเมฆหรือตอนกลางคืน
.
ระบบจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่
นำไปจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
.
.
3. Hybrid mode ( โหมดประหยัดค่าไฟ )
กรณีโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้
เพียงพอ หรือมากกว่าที่ต้องการใช้งาน
.
อุปกรณ์ไฟฟ้า จะไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้า
.
โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าจะดึงไฟฟ้าจาก
แผงโซล่าเซลล์โดยตรง
.
และไฟฟ้าส่วนเกินจะชาร์จลงแบตเตอรี่
เพื่อนำไปใช้ในเวลากลางคืน
หรือเวลาที่จำเป็น
.
.
4. Hybrid grid mode
กรณีโซล่าเซลล์และแบตเตอรรี่มีไฟฟ้าไม่พอ
.
ระบบจะดึงไฟจากการไฟฟ้า
เพื่อใช้ในการจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
.
หมายเหตุ :
การต่อระบบ Hybrid Inverter ใช้งาน
ดูได้ที่รูปด้านล่างค่ะ

.
เรียกได้ว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ
หากเรามีระบบนี้ใช้เองที่บ้าน
นอกจากประหยัดไฟแล้ว

เวลาไฟฟ้าดับ
ก็ยังมีไฟสำรองไว้ใช้ได้ด้วย

Hybrid inverter (1)

.
เขียนและเรียบเรียงข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ  – โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น