ฟิวส์!! เรื่องใกล้ตัวที่คุณควรรู้

ฟิวส์!! เรื่องใกล้ตัวที่คุณควรรู้

เชื่อว่าทุกคนต้องเคยรู้จักเจ้าฟิวส์นี้ และเคย
เห็นรูปร่างหน้าตาของมันบ้างไม่มากก็น้อย


วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับฟิวส์ ที่
คนทั่วไปควรรู้กันครับ ฟิวส์ถือเป็นอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายชนิดหนึ่งทางไฟฟ้าแบบเบสิคมาก
ถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรป้องกันเลยอย่างน้อย
ก็ควรจะมีฟิวส์สักตัวหนึ่ง


ที่จะทำงานเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
หรือกระแสไฟฟ้าเกิน💡


โดยเมื่อมันทำงาน ฟิวส์จะหลอมละลาย
และตัดวงจรทันที ทำให้ผู้ใช้งานปลอดภัย


ฟิวส์ในท้องตลาด จะมีอยู่หลายชนิด
โดยทำหน้าที่ตัดไฟเหมือนกันหมด แต่…
ไม่ใช่ว่าทำหน้าที่เหมือนกันแล้วเราจะเลือก
มาใช้งานแบบมั่วๆ ได้นะครับเทคนิคการเลือกใช้งานฟิวส์ คือ
เราควรจะเลือกให้เหมาะกับงาน
หรือ อาจดูจากกระแสไฟฟ้าที่ใช้
(ช่างมักเรียกว่าดูจากโหลดใช้งานครับ)


ยกตัวอย่าง เช่น 👇
หากฟิวส์ DC ก็ควรใช้กับงานไฟฟ้า DC
หรือ ฟิวส์ AC ก็ควรใช้กับงานไฟฟ้า AC 
ไม่ควรใช้สลับกันและที่สำคัญขนาดของฟิวส์ที่ดีนั้น
ต้องทนกระแสของโหลดได้เพียงพอด้วยครับ