บัตรช่างไฟฟ้าหมดอายุ

บัตรช่างไฟฟ้าหมดอายุ ทำยังไง

Posted Posted in บทความต่างๆ, ไฟฟ้าอาคาร

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้ามีอายุใช้งาน 5 ปี เท่านั้น เมื่อครบ 5 ปี แล้วหมดอายุ อยากรู้ต้องทำยังไงอ่านเลย