5 ข้อควรระวังเรื่องไฟฟ้า

สายไฟฟ้าไหม้
วันนี้แอดมินนำ 5 ข้อควรระวัง
เรื่องไฟฟ้ามาฝาก อยากให้ทุกคน
นำไปลองปรับใช้ เพื่อความปลอดภัย
ของตนเองและครอบครัวกันนะคะ 
.
.
1.ตรวจสอบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ
ที่ปลอดภัยอยู่เสมอ .
ควรเลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า .
ไม่เดินสายไฟฟ้าใกล้แหล่งความร้อน 
หรือใช้ของหนักวางทับสายไฟฟ้าไว้

.
เพราะจะทำให้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าชำรุด 
ส่งผลให้ไฟฟ้ารั่วไหล และเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดไฟไหม้

.
.
2. ต้องหมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้า
ที่อยู่บริเวณต่างๆ

.
ไม่ว่าจะเป็นภายนอกบ้านหรืออาคาร
ใต้ฝ้าเพดาน หรือฝาผนัง 

.
ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชำรุดได้ง่าย 
และหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น
ก็จะยากต่อการสังเกตเห็น

.
.
3.ต้องหมั่นสังเกตุฟิวส์หรือสีสายไฟ
ขณะกำลังใช้ไฟเสมอๆ

.
หากพบว่า ฟิวส์ขาดบ่อยครั้ง 
สายไฟเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ
มีความร้อนผิดปกติ หรือมีเสียงดัง 
ขณะใช้ไฟ ต้องรีบตรวจซ่อม 

.
เพื่อป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

.
.
4.ระมัดระวังเรื่องการใช้เครื่องไฟฟ้า

.
เช่น…ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกัน
เป็นเวลานานมากเกินไป 

.
โดยเฉพาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
ส่วนประกอบของมอเตอร์ เช่น พัดลม
และอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทที่ให้ความร้อน 
เช่น เตารีด เตาไฟฟ้า

.
เพราะอาจเกิดความร้อนสะสม
จนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดไฟไหม้ได้

.
.
5.ใช้งานปลั๊กไฟให้เหมาะสม

.
ปลั๊กไฟ ไม่ควรเสียบค้างไว้
เป็นเวลานานและไม่ควรเสียบปลั๊ก
ไว้หลายอันในเต้าเสียบเดียวกัน


เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟไหม้ 
ต้องถอดปลั๊กไฟ รวมถึงปิดสวิตช์ไฟ
หลังใช้งานหรือ ออกจากบ้านทุกครั้ง