วิธีวัดคาปาซิเตอร์

วิธีวัดคาปาซิเตอร์
❄ วิธีวัดคาปาซิเตอร์แอร์ ด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็ม ❄
 
คลิปนี้ผมจะสาธิต
วิธีวัดคาปาซิเตอร์แอร์
ให้ดูครับ

บางคนอาจเรียก
แคปแอร์, คาปาแอร์, คาปาซิเตอร์แอร์
หรือ แคปาซิเตอร์แอร์
แต่ที่จริงแล้วมันคือ ตัวเดียวกันนะครับ 
 
การวัดคาปาซิเตอร์แอร์วันนี้
จะใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
เป็นเครื่องมืดวัดทดสอบ
ว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับ
 
 
 
เรียบเรียงเนื้อหาและจัดทำวีดีโอ โดย : แผนกวิชาการ
 
#โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น
#แอร์บ้าน #สอนซ่อมแอร์ #สอนล้างแอร์
#สอนติดตั้งแอร์ #สอนช่างแอร์ #อบรมช่างแอร์
#อบรมล้างแอร์ #อบรมซ่อมแอร์ #อบรมติดตั้งแอร์